อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D)

  • by

1. อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คืออะไร?

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คือคลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช่ในการแพทย์ โดยคลื่นเสียงจะถูกปล่อยจากหัวตรวจและสะท้อนกลับมาประมวลภาพบนแสดงบนจอทำให้เราสามารถเห็นรูปร่างของทารกในครรภ์ได้

2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ควรทำในช่วยอายุครรภ์กี่สัปดาห์?

การจะเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่น ท่าของทารก ความหนาของชั้นหน้าท้อง หรือปริมาณน้ำคร่ำ ซึ่งอายุครรภ์ที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 24 สัปดาห์ขึ้นไป

3. การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ บอกอะไรได้บ้าง?
อวัยวะต่างๆ เช่น หัว สมอง ใบหน้า แขน ขา หัวใจ ลำตัว น้ำหนัก กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต ตำแหน่งทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งสายสะดือ เพศ
*ในกรณีที่อายุครรภ์ไม่ถึง 24 สัปดาห์ แนะนำให้ตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดูสุขภาพและพัฒนาการของทารก

Test is under construction

You can not get any results from it yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *