ทีมแพทย์

Dr.Somchai Chanjaroen MD.,OB-GYN

นพ.สมชาย จันทร์เจริญ สูติ-นรีเวชวิทยา พบ.วว.

 

การศึกษา
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2528
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2534
ประสบการณ์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากกว่า 10 ปี

Education
Graduated from Mahidol University School of medicine
Certified Obstetrics and Gynecology specialist ,
High experience  in Cosmetogynecology.