อัลตราซาวด์ 4 มิติ คืออะไร? อันตรายหรือไม่?

  • by

1. อัลตราซาวด์ 4 มิติ คืออะไร? 

อัลตราซาวด์ 4 มิติ คือการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช่ในการแพทย์ โดยคลื่นเสียงจะถูกปล่อยจากหัวตรวจและสะท้อนกลับมาประมวลภาพแสดงบนจอทำให้เราสามารถเห็นรูปร่างของทารกในครรภ์ได้

2. การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ ควรทำในช่วยอายุครรภ์กี่สัปดาห์?

อายุครรภ์ที่เหมาะสมคือช่วง 24 สัปดาห์ขึ้นไป กรณีอายุครรภ์ต่ำกว่า 24 สัปดาห์คุณแม่อาจจะยังไม่สามารถเห็นใบหน้าของน้องได้ชัดเจน

3. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความชัดของภาพ?

ปัจจัยที่มีผลต่อความชัดของภาพนั่นประกอบไปด้วย อายุครรภ์ ท่าของทารก ความหนาของผนังหน้าท้องของคุณแม่ และปริมาณน้ำคร่ำ

4. การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ บอกอะไรได้บ้าง?

อวัยวะต่างๆ เช่น หัว สมอง ใบหน้า แขน ขา หัวใจ ลำตัว น้ำหนัก กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต ตำแหน่งทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งสายสะดือ เพศ

5. การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นอันตรายหรือไม่?

การตรวจอัลตราซาวด์เป็นการใช้คลื่นเสี่ยงไม่ใช่รังศี จึงไม่เป็นอันตรายต่อแม่และลูก

 

 

ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สามารถทิ้งคำถามไว้ใน comment ด้านล่างค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *