โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ1ครั้ง รักษ์นรีคลินิกมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละคนให้เลือกตรวจได้ ดังนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพภายในสตรี

-ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Liqui-PREP)+ตรวจอัลตราซาวด์ 1,700 บาท

-ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Liqui-PREP)และตรวจหาเชื้อไวรัสHPV(CobasHPV)+ตรวจอัลตรา  ซาวด์ 2,900 บาท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

 เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพแบ่งตามกลุ่มอายุ

รายการตรวจ

อายุน้อย

กว่า 30 ปี 

อายุ 30 ปี

 ขึ้นไป 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination            ✓            ✓
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS            ✓            ✓
ตรวจการทำงานของไต

BUN

Cr

              

             ✓

            ✓

            ✓

ตรวจหาโรคเก๊าท์ Uric acid              ✓             ✓            

ตรวจระดับไขมันในเลือด

(Choles, HDL, LDL, Trigly)

             ✓             ✓
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC              ✓              ✓
ตรวจการทำงานของตับ

SGOT

SGPT

Alk Phos

             ✓

             ✓

             ✓ 

            ✓

            ✓

อัตราค่าบริการ (บาท 1,000 1,200

 

 

โปรแกรมคู่รัก

เหมาะสำหรับคู่รักที่เตรียมพร้อมจะสมรสหรือมีบุตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในชีวิตสมรส

รายการตรวจ ชาย หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin typing
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหมู่เลือด ABO,Rh
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี  HbsAg
ตรวจซิฟิลิส     VDRL
ตรวจเอดส์ HIVAg+Ab
ตรวจหาภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน  Rubella IgG  
อัตราค่าบริการ (บาท)   1,000 1,300

 

โปรแกรมคุณแม่คุณภาพ

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่และลูกน้อย

รายการ พื้นฐาน ครบชุด
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด         CBC
หมู่เลือด     Blood group, Rh typing
การติดเชื้อซิฟิลิส                      VDRL
 การติดเชื้อไวรัสเอดส์      HIVAg+Ab
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี   HBsAg
ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน      Rubella IgG  
พาหะนำโรคธาลัสซีเมีย    Hb typing  
ราคา(บาท)     700 1,300

 

 

โปรแกรมวัยทอง

สำหรับสุภาพสตรีที่เข้าใกล้วัยหมดประจำเดือน

รายการ พื้นฐาน
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   CBC
ระดับไขมันในเลือด              Lipid profile
การทำงานของไต                BUN,Creatinine
การทำงานของตับ               SGOT,SGPT,Alk Phos
โรคเก๊าท์                            Uric acid  
ระดับฮอร์โมนเพศ                FHS,Estradrial  
ราคา(บาท)     2,100

 

 

โปรแกรมคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อมะเร็ง

สำหรับผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่มีภาวะเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ควรได้รับการตรวจเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงนั้น

รายการ ชาย หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ                          AFP
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้                      CEA
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน              CA19-9
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA(Total)
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่                 CA12-5  
ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งเต้านม               CA15-3  
ราคา(บาท)     2,000 3,000