วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV Vaccine)

วัคซีนเอชพีวีได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สูงสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีชนิด16และ18ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง70% วัคซีนเอชพีวีสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงและคงระดับสูงอยู่ได้นาน จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ยาวนาน โดยต้องฉีดให้ครบ 3 เข็ม (วันที่เลือก,1หรือ2เดือนและ6เดือน) นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงพบเพียงอาการข้างเคียงเล็กน้อย ได้แก่ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดซึ่งไม่รุนแรงและหายไปได้เอง โดยสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ11-12ปีจนถึงอายุ45-55ปี

วัคซีนเอชพีวีเข็มละ 2,200 บาท/เข็ม(แบบ 2 สายพันธุ์-Cervarix)
                                               2,500
บาท/เข็ม(แบบ 4 สายพันธุ์-Gardasil)

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว