ฝากครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะมาพบแพทย์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ หรือไม่เกิน3เดือนนับจากมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะได้รับการตรวจร่างกายและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์สม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ รักษ์นรีคลินิกมีบริการสำหรับคุณ ดังนี้

1.ตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์

2.ตรวจการตั้งครรภ์

3.เจาะเลือดตรวจสุขภาพคุณแม่

4.ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์-  Down's Syndrome (Quad screening)

5.ให้คำปรึกษาวางแผนครอบคัรว ได้แก่ ยาฉีด-ยาเม็ดคุมกำเนิด ใส่ห่วง

อัตราค่าบริการ

ตรวจอัลตราซาวด์ 2D ครั้งละ 1,000 บาท  / 4D ครั้งละ 1,900 บาท (รวมค่าแพทย์)

ควรตรวจอย่างน้อย2-3ครั้ง ก่อน3เดือน  ก่อน5เดือนและ8เดือน

ตรวจเลือดฝากครรภ์พื้นฐาน 700 บาท ครบชุด 1,300 บาท

Quad screening 2,800 บาท ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมจากเลือดแม่ อายุครรภ์ที่เหมาะสม15-18สัปดาห์

NIPT-Noninvasive Prenatal Testing (DNA imaging) ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดแม่ 17,500 บาท อายุครรภ์ที่เหมาะสม 10-20 สัปดาห์