ตรวจมะเร็งปากมดลูก [Pap smear or Liquid prep pap]

คุณผู้หญิงทั้งหลายคงจะมีอาการเขินอายเมื่อต้องพบกับสูติ-นรีแพทย์ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพภายใน ปัจจัยนี้ทำให้คุณละเลยที่จะตรวจภายใน คุณผู้หญิงทราบไหมคะว่า มะเร็งปากมดลูกถือเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย โดยผู้ป่วยใหม่มีปีละประมาณ 7, 000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกกว่า 30 % ไม่เคยได้รับการตรวจเพื่อคัดกรองเซลล์ปากมดลูกมาก่อน

 

รักษ์นรีคลินิกห่วงใยและเข้าใจคุณ ขอแนะนำให้คุณผู้หญิงตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะสามารถป้องกันและรักษาได้ก่อนที่จะมีอาการรุนแรง 

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Liqui-PREP)  1,100 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Liqui-PREP)และตรวจหาเชื้อไวรัสHPV(Cobas HPV) 2,300 บาท