ตรวจภายใน [Pelvic examination]-ตกขาว

คงมีคุณผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกอยากจะให้สุขภาพภายในเป็นเรื่องที่ลึกลับไม่ควรเปิดเผย แต่ถ้าเกิดอาการผิดปกติขึ้นอย่าได้นิ่งนอนใจว่าเดี๋ยวก็หายเอง เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าปัญหาที่อยู่ลึกนั้นเริ่มแสดงการให้เห็นไม่ยอมเป็นความลับอีกต่อไป

อาการภายในเบื้องต้นที่ควรสังเกตคือของเหลวจากช่องคลอดหรือตกขาว ตามปกติควรมีสีขาวเป็นมูกใสลักษณะคล้ายแป้งเปียก ซึ่งจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงก่อนมีระดู แต่ถ้าพบว่าสิ่งที่ไหลออกมานั้นไม่ได้มีสีขาว ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีเขียว สีคล้ำช้ำเลือดช้ำหนอง หรือมีเลือดจางๆปนเปื้อนหรือมาพร้อมกับกลิ่นไม่ดีและมีอาการคันแสบร่วมด้วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการอักเสบติดเชื้อที่ช่องคลอด เชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบก็มีได้หลายชนิด ตั้งแต่ เชื้อรา แบคทีเรีย หนองในหรือพยาธิ

ทริโฆโมแนส สูติ-นรีแพทย์ก็จะทำการตรวจภายในและเอาตกขาวไปตรวจและให้การวินิจฉัยให้การรักษาให้ตรงกับสาเหตุ สำหรับการหาที่ซื้อยามาใช้เองโดยไม่ได้รับการตรวจนั้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจทำให้การประเมินผลยากและอาจเป็นสาเหตุให้เชื้อดื้อยาได้ นอกจากนี้อาการตกขาวที่มีเลือดปน อาจเป็นอาการบ่งบอกถึงเนื้องอกมะเร็งในช่องคลอด ปากมดลูก หรือที่ตัวมดลูก

 

ดังนั้นคุณผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรที่จะตรวจสุขภาพภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี และคุณผู้หญิงที่อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะตรวจด้วย