ตกแต่งเยื่อพรมจารี

เยื่อพรมจารีคือเนื้อเยื่อบางๆหนาประมาณ2-3.. อยู่บริเวณปากชองคลอดทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าช่องคลอด ด้วยความบางเพียงเท่านี้อาจจะฉีกขาดเองได้เนื่องจากการออกกำลังกายหรืออุบัติเหตุไม่ใช่เฉพาะผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่บางท่านอาจต้องการสร้างความมั่นใจ  การผ่าตัดตกแต่งสามารถช่วยได้

 

ขั้นตอนการตกแต่งเยื่อพรมจารี

1. แพทย์จะทายาชาทิ้งไว้ประมาณ1ชม.จากนั้นจะฉีดยาชาบริเวณรอบๆบริเวณที่จะทำการตกแต่ง

2.แพทย์จะเย็บตกแต่งเยื่อพรมจารีให้ติดกันเหมือนเดิมหรือ

ใกล้เคียงของเดิมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

ราคาเริ่มต้น 15,000-20,000บาท

Hymenoplasty

 

Procedure

  1. Our doctor will apply anesthetic cream at vulva area for 1 hour, after that anesthetic drug will be injected around patient’s vaginal mucosa and perineum.

  2. After tested that the anesthetic injection was effective, our doctor will begin the surgery.

  3. The operation will take about 1 hour and another 1-2 hours rest in the recovery room. Patient can go back home without any hospital admission.

 

Cost range: 15,000-20,000 THB

 

*Operation will take place at  Nonthavej hospital