Blog

Zerif supports a custom frontpage

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D)

1. อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คืออะไร? อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คือคลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช่ในการแพทย์ โดยคลื่นเสียงจะถูกปล่อยจากหัวตรวจและสะท้อนกลับมาประมวลภาพบนแสดงบนจอทำให้เราสามารถเห็นรูปร่างของทารกในครรภ์ได้ 2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ควรทำในช่วยอายุครรภ์กี่สัปดาห์? การจะเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่น ท่าของทารก ความหนาของชั้นหน้าท้อง หรือปริมาณน้ำคร่ำ ซึ่งอายุครรภ์ที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 24 สัปดาห์ขึ้นไป 3. การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ บอกอะไรได้บ้าง? อวัยวะต่างๆ เช่น หัว สมอง ใบหน้า แขน ขา หัวใจ ลำตัว น้ำหนัก กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต ตำแหน่งทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งสายสะดือ เพศ *ในกรณีที่อายุครรภ์ไม่ถึง 24 สัปดาห์ แนะนำให้ตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดูสุขภาพและพัฒนาการของทารก